Warszawa

Cytadela Warszawska

MIEJSCE DEDYKOWANE POLSKIEJ HISTORII I KULTURZE

Trochę historii o Cytadeli
Aleksandrowskiej

Cytadela Warszawska powstała dla celów obronnych, ale była także symbolem władzy i siły carskiej Rosji. Garnizon w Warszawie miał za zadanie strzec zdobytych terenów i zapobiegać ewentualnym buntom ludności Polskiej. A tego, że bunty takie mogą się powtórzyć dowiodło Powstanie Kościuszkowskie, a później Listopadowe. Stało się więc konieczne wybudowanie w Warszawie twierdzy, która mogłaby być punktem oporu dla wojska mającego strzec stolicy Królestwa. Cytadela Warszawska, a właściwie Aleksandrowska, powstała na terenach dzielnicy położonej na terenach XVI-wiecznego Folwarku Fawory oraz pochodzącego z XVII wieku Konwiktu Pijarów. Dzielnica ta nazwana została Żoliborzem (z franc. Joli Bord – Piękny Brzeg) z uwagi na mieszczące się tam przepiękne ogrody. Decyzję o budowie Cytadeli w miejscu zajmowanym przez koszary Aleksandrowskie (wcześniej Gwardii Pieszej Koronnej), osobiście podjął car Mikołaj I w dniu 13 marca 1832 roku.

31 maja 1832 roku wmurowano kamień węgielny pod przyszłą Cytadelę. Aktu tego dokonał osobiście Namiestnik Królestwa Polskiego feldmarszałek Iwan Paskiewicz. Rozpoczęto pierwsze prace ziemne – sypano wały, kopano fosy. Przez kolejne dwa lata wyburzano domy na Żoliborzu, aby zrobić miejsce na umocnienia. W ten sposób zrównano z ziemią 76 domów, zajęto ponad 64 tys. posesji oraz wysiedlono do 15 tys. mieszkańców. Oprócz 9 pawilonów dawnych koszar Aleksandrowskich i budynków konwiktu Pijarów, dla potrzeb Cytadeli zajęto część kamieniczek przy ul. Fawory, barokowy pałacyk przy Alei Gwardii oraz kościół pw. Zdjęcia z Krzyża. 4 maja 1834 roku nastąpiło uroczyste poświecenie Cytadeli. Ceremonii tej dokonano w dniu uzyskania pełnoletności przez następcę tronu Rosji carewicza Aleksandra II.

Rok później zakończone zostały prace budowlane. Car był tym mile zaskoczony, gdyż budowa umocnień trwała tylko 18 miesięcy. W tym także 1835 roku rozpoczęto budowę Fortu Śliwickiego. Miał on za zadanie osłonę przeprawy mostowej od strony Pragi i został umieszczony po wschodniej stronie Wisły, naprzeciwko Cytadeli. Jego budowę zakończono w 1838 roku i jednocześnie rozpoczęto przebudowę starych koszar pamiętających jeszcze Gwardię Pieszą Koronną. Wzniesiony został także nowy budynek z przeznaczeniem na magazyn mundurowy. Był to osławiony później X Pawilon. Powstało wtedy także wiele innych obiektów garnizonowych: arsenał, stajnie, cerkiew oraz mieszkania dla oficerów.

Wszelkie koszty związane z budową umocnień, wykupem terenów i ich uporządkowaniem przerzucone zostały na miasto Warszawę. Początkowo także zapewnienie siły roboczej miało ciążyć na mieście, ale sprzeciwił się temu projektant gen. Dehn. Twierdził on, że tak trudne prace powinny być prowadzone przez odpowiednie firmy budowlane. Pomimo tego i tak musiano się uciekać do pomocy wojska i więźniów. Przy pracach budowlanych dochodziło do wielu nadużyć, rosyjscy oficerowie i dostojnicy zajmujący się Cytadelą nagle stali się bardzo zamożnymi ludźmi. Dopiero 10 października 1865 roku nastąpiła zmiana i kosztami został obciążony skarb Królestwa Polskiego. Łącznie Cytadela kosztowała ok. 10 mln. rubli, była to wtedy równowartość ok. 10 tys. kg złota.

Cytadela powstała jako dzieło częściowo bastionowe, a częściowo poligonalne (od strony Wisły). Ogólny narys można określić jako półokrąg oparty cięciwą o brzeg rzeki. Cała twierdza otoczona była wałem z suchą fosą o ziemnej przeciwskarpie i skarpie wyposażonej u podstawy w mur Carnota (w części poligonalnej mur znajdował się na szczycie wału). Powstało pięć bastionów przy czym dwa skrajne to półbastiony. W barkach każdego z bastionów znajdowały się jednokondygnacyjne działobitnie. Powstały także dwie dwukondygnacyjne kaponiery: północna w kurtynie między bastionami IV i V oraz południowa będąca zakończeniem bastionu I. Obie kaponiery mogły jednocześnie prowadzić ostrzał Wisły. Naprzeciw kurtyn, na placach broni, zostały umieszczone półokrągłe jednokondygnacyjne reduty. Do prowadzenia ognia wzdłuż Wisły służyły dwie dwukondygnacyjne baterie umieszczone w załamaniach muru (południowa pomiędzy kaponierą i Wrotami Iwanowskimi oraz symetrycznie północna przy Wrotach Michajłowskich). Dodatkowa dwukondygnacyjna kaponiera wschodnia powstała także przed Wrotami Iwanowskimi.

Wejściami do Cytadeli były trzy bramy: Wrota Konstantynowskie (Brama żoliborska), Wrota Michajłowskie (Brama Bielańska) oraz Wrota Iwanowskie od strony Wisły przy kaponierze (Brama Straceń). W latach 80-tych XIX wieku wzniesiono czwartą bramę Wrota Aleksandrowskie (Brama Nowomiejska). Wrota Konstantynowskie posiadały most przerzucony nad fosą przez który być może biegła do wnętrza Cytadeli linia kolejki wąskotorowej.

Rozwiązania zastosowane w Cytadeli były schematyczne. Zabrakło obrony dalekiej, nie było zabezpieczenia przez ostrzałem artyleryjskim, zabrakło schronów amunicyjnych oraz obronnych koszar. Stropy nie posiadały nasypów ziemnych, a jedynie pokrycie z blachy lub nawet dachówki! Kaponiery z blaszanym dachem to ewenement na skalę światową. Jednakże taka forma została wybrana nie bez powodu. Cytadela nie była bowiem przeznaczono do obrony przed regularnym wojskiem a jedynie przed powstańcami pozbawionymi artylerii. Dlatego też większą uwagę przywiązywano do możliwości skoszarowania jak największej ilości żołnierzy, niż do zwiększenia jej funkcji militarnych. Z tych powodów w dniu wybuchu Powstania Styczniowego garnizon był obsadzony przez 16 tys. żołnierzy.

Chyba najważniejszym elementem Cytadeli była jej artyleria, mająca trzymać w ryzach całe miasto. To właśnie z uwagi na groźbę zniszczenia miasta Rząd Narodowy nie wzywał do walk w Warszawie w trakcie Powstania Styczniowego. W 1837 roku w Cytadeli było 217 dział, w 1843 było ich 247 a w 1863 aż 555 sztuk. Zasięg dział wynosił 1500 m co pozwalało na ostrzał całego Starego i Nowego Miasta.

Cytadela dzisiaj

Cytadela otworzy się na świat. Wszyscy warszawiacy i turyści będą mieli do dyspozycji kilkadziesiąt hektarów zabytkowego terenu. Umożliwione im zostanie obok zwiedzania, utożsamienie się z historią tego, jakże istotnego w dziejach polskiego narodu zabytku – w myśl tego, iż mury pamiętają burzliwe dzieje naszego kraju, tworzą tzw. ” specyficzny klimat miejsca”. Odwiedzający Cytadelę skorzystać będą mogli z szerokiej oferty edukacyjno-kulturalnej. Cytadela Warszawska odzyska należne jej miejsce na piedestale polskich zabytków, z honorami jej należnymi powróci na muzealną mapę Polski, bo Cytadela Warszawska była, jest i będzie miejscem wyjątkowym, które koniecznie trzeba odwiedzić.

Cytadela Warszawska wraz Muzeum Katyńskim stanie się niezwykle ważnym miejscem na muzealnej mapie Europy, przeniesienie Muzeum Wojska Polskiego z obecnego adresu będzie stwarzało korzystne możliwości dla Muzeum Narodowego w Warszawie.

Otwarcie Muzeum Katyńskiego, odbyło się w rocznicę zbrodni katyńskiej. Muzeum upamiętnia ofiary mordu NKWD z 1940 r. Jest to pierwsze z trzech muzeów, które docelowo powstaną w Cytadeli Muzeów.

W okresie PRL nie można było swobodnie mówić o zbrodni katyńskiej. Lokalizacja Muzeum Katyńskiego na terenie Cytadeli Warszawskiej pozwoli wielu osobom poznać prawdę o wydarzeniach z 1940 r. – Cytadela to piękne miejsce w Warszawie, które będzie mogło odgrywać w tej sprawie ogromną rolę. Na spacer będzie mogło wybierać się tutaj wiele rodzin.

Muzeum Katyńskie dokumentuje zbrodnię katyńską, w wyniku której wiosną 1940 r. z rozkazu Józefa Stalina i jego politbiura zginęło ok. 22 tys. polskich obywateli, elity przedwojennej Polski. Muzeum Katyńskie jest swoistym dowodem zbrodni upamiętniającym martyrologię Polaków przetrzymywanych w sowieckich obozach i więzieniach, a następnie podstępnie zamordowanych. Na cele muzealne, zgodnie z koncepcją wybraną w międzynarodowym konkursie architektonicznym w 2010 r., zostaną odrestaurowane i zaadaptowane zabytkowe budowle Cytadeli Warszawskiej: Kaponiera (będzie to główna siedziba Muzeum Katyńskiego, gdzie mieścić się będzie ekspozycja stała), Bateria Barkowa (będą tam umieszczone tablice epitafijne z nazwiskami zamordowanych) i Brama Nowomiejska (główne wejście do muzeum i części plenerowej).

Najcenniejszymi pamiątkami w powstającym Muzeum Katyńskim będą przedmioty należące do zamordowanych Polaków, będące relikwiami wydobytymi podczas ekshumacji z dołów śmierci.

Zapadły już wiążące decyzje dotyczące budowy gmachu Muzeum Historii Polski. Po rozważeniu wszystkich dotychczas branych pod uwagę rozwiązań zadecydowano, że nowy gmach powstanie na terenie Cytadeli Warszawskiej, w zespole muzealnym, do którego należą już istniejące Muzeum X Pawilonu, budowane ciągle Muzeum Katyńskie oraz Muzeum Wojska Polskiego, którego wznoszenie właśnie się rozpoczyna. Muzeum Historii Polski zajmie główne miejsce w kompleksie.

W październiku 2006 r. Minister Obrony Narodowej zdecydował o lokalizacji budowy nowej siedziby Muzeum Wojska Polskiego. Główna siedziba muzeum zostanie umiejscowiona na ok. 25 hektarach terenu Cytadeli Warszawskiej oraz fragmentach jej otoczenia. Projekt nawiązuje do historycznego układu architektoniczno-urbanistycznego. Budynek muzeum wraz z zabudową kubaturową (ekspozycja plenerowa zadaszona) zostanie zlokalizowany w rejonie dawnych koszar, zniszczonych podczas II Wojny Światowej. Dominantą architektoniczną będzie odtworzony Plac Gwardii, pełniący funkcje reprezentacyjne.

W latach 2020-2021 planowane jest ostateczne zakończenie przenosin na teren Cytadeli Warszawskiej Muzeum Wojska Polskiego (jest ono macierzystą placówką powstającego Muzeum Katyńskiego). Cała Cytadela ma stać się Muzeum Wojska Polskiego, które będzie podkreślało wielką tradycję i bohaterstwo polskich żołnierzy.

Urszula Budaszewska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.